уторак, 17. април 2018.     Јавне набавке
Измене и допуне конкурсне документације за ЈНМВ 05/2018 “ Канцеларијски материјал” и продужење рока за подношење понуда

Документи:

петак, 9. фебруар 2018.

Питање: Na poziciji 1.5 kod rušenja i demontaže, zahtevate:  Montaža i demontaža meta
петак, 9. фебруар 2018.

Питање: На основу члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/1