четвртак, 23. јануар 2014.     СУ
Seminar
13. i 14. januara 23 vaspitača naše ustanove prisustvovalo je seminaru  „Pedagoški  program pomoći u likovnom izrazu deci sa smetnjama u razvoju i deci iz marginalizovanih grupa“ koje su realizovale Miroslava Kojić i Zagorka Markov. 
Cilj seminara  je sagledavanje  potrebe ranog prepoznavanja i dijagnostikovanja dece sa smetnjama u razvoju, a uz pomoć likovnog izražavanja.
Obrađeni su sledeći sadržaji: 
Najnovija teorijska i praktična saznanja kojima se bavi metodika likovnog vaspitanja, a vezana su za najosetnjiviju grupu dece
Rekognicija i identifikacija problema sa kojima se suočavaju deca sa posebnim potrebama
Rehabilitacija dece sa smetnjama u razvoju i marginalnih grupa uz pomoć likovnog izraza i likovne ekspresije
Pojam dece sa smetnjama u razvoju i dece iz društveno marginalizovanih grupa
Odrednice likovnog metodičkog pristupa zasnovanog na iskustvu autora
Ukazivanje na značaj vaspitačkog i učiteljskog poziva sa aspekta prepoznavanja razvojne smetnje i učestvovanja u pedagoškom programu obuke


четвртак, 23. јануар 2014.

13. i 14. januara 23 vaspitača naše ustanove prisustvovalo je seminaru  „Pedagoški  progr
среда, 22. јануар 2014.

IZVEŠTAJ „EKO TIMA“ ZA AKCIJU „UVEK SU MI DRAŽE JELKE S RECIKLAŽE“ Akcija je trajala tokom decembra
среда, 22. јануар 2014.

Naša ustanova je već petu godinu zaredom učesnik programa „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“
среда, 22. јануар 2014.

16. novembra 2013. U Novom Sadu održani su Stručni susreti vaspitača predškolskih ustanova Vojvodin