среда, 27. новембар 2013.     Вртићи
Vrtići
Сви објекти у оквиру Установе у функцији су прихвата деце, и адекватно су припремљени за почетак нове школске године. Као и претходних година реализоване су планиране набавке потрошног и дидактичког материјала, чиме се континуирано ради на побољшању услова за рад са децом, а истовремено подиже и квалитет васпитно – образовног рада. Поменути материјали се континуирано набављају током године пратећи захтеве Норматива, као и специфичне узрасне потребе. Сви простори у којима се реализује било који сегмент предшколског васпитања и образовања безбедни су , пријатни и развојно подстицајни за децу.
      
 
1.      Дечији вртић ''Мики'' наменски грађен објекат. Искоришћеност простора и опреме је 100%. Намењен је за смештај деце целодневног боравка -  3 јаслене групе и 8 група за узраст од 3- 7 година.Претходне школске године замењени су проозори у објекту, а ове је планирана замена намештаја.
 
2.         Објекат вртића ''Плави чуперак''  такође је наменски грађен. Формирано је 10 васпитних група целодневног боравка (3 јаслене и 7 од 3-7 година). Простор вртића максимално је искоришћен. Просторије (радне собе, трпезарија) простране су, светле и добро опремљене средствима и намештајем. Претходне школске године вртић је комплетно окречен, први пут од изградње.
 
3.         Вртић ''Колибри''  такође је објекат који је наменски грађен.  Формирано је 8 васпитних група целодневног боравка (2 групе јасленог узраста и 6 група узраста од 3-7 година). Деци и васпитачима на располагању су сви неопходни простори. Просторије су простране, светле и изузетно добро опремљене намештајем, опремом, дидактичким средствима и осталим материјалима. И о овом вртићу претходне школске године замењеани су прозори.
 
4.         Вртић ''Невен'' у Мокрину је комбинованог типа. Формирано је укупно 6 васпитних група (2 мешовите обданишне и 4 групе полудневног боравка).Објекат је наменски грађен.
 
5.         Вртић ''Ластавица'' у Банатском Великом Селу је наменски грађен објекат, делимично везан за школу /грејање/.  Формиране су 3 васпитне групе – 2 групе полудневног и 1 група целодневног боравка, мешовита. Просторно и опремљеношћу задовољава потребе деце.
 
6.         Вртић "Шиља" у Новим Козарцима – наменски је грађен. Простор је изузетан и ове школске године је формирана једна забавишна и једна обданишна група за децу од 2-5 година.
 
7.         У наменски грађеном вртићу ''Медењак'' у Сајану рад се одвија у једној васпитној групи полудневног боравка, и за те потребе користи   се само један, мањи део објекта, док остатак простора или се не користи или га  повремено користе деца основне школе (кухиња,трпезарија,).
 
8.         У  оквиру основне школе у Иђошу вртић “Златна рибица”, у једном делу објекта рад се реализује у једној мешовитој васпитној групи због мањег броја уписане деце. Услови за рад су релативно добри.  Вртић је добро опремљен средствима за рад,као и потрошним материјалом.
 
9.         Вртић ''Лептирић'' налази се у адаптираној згради и задовољава потребе две васпитне групе полудневног боравка колико их је и формирано.
 
10.     Вртић "Наша радост" такође је смештен у адаптираној згради.Ове школске године формирано је 5 васпитних група. Услови за рад су добри, дворишни простор је простран и лепо сређен.
 
11.     У вртићу "Мендо" организован је рад за 4 васпитне групе  полудневног боравка. Собе су простране,двориште уређено.Део једне радне собе адаптиран је у трпезаријски део који користе све васпитне групе.
 
12.     Вртић  ''Полетарац'' је и ове школске године објекат целодневног боравка. Школска година је стартовала са четири васпитне групе - једна јаслена и три за боравак деце од 3-7 година.
 
13.     Вртић ''Пчелица'' задовољава потребе деце и родитеља, како просторно, тако и постојећом опремом, дидактичким средствима и осталим материјалом за рад. У објекту су формиране 2 групе полудневног и једна мешовита група целодневног боравка ( 3-5 година).
 
14.     Вртић "Бамби" је објекат прилагођен потребама боравка 4 васпитне групе деце полудневног боравка . 
 
15.     Вртић "Бубамара'' у Руском Селу и ову школску годину започиње са две групе полудневног боравка.
 
16.     Вртић ''Јежева кућица'' у Банатској Тополи, такође има добре услове за рад, а и квалитетно и добро је опремљен средствима за рад. Дворишни простор је сређен и потпуно задовољава потребе једне мешовите двојезичне васпитне групе  полудневног боравка.
 
17.     Вртић ''Маслачак'' у Башаиду полудневног је карактера, има 3 васпитне групе. Деца свој боравак у вртићу проводе у адекватном простору са доста дидактичког и осталог материјала, као и у веома лепом дворишном простору.
 
18.     Вртић у Накову ''Јеленко''  ове школске године формирао је 2 васпитне групе, 1 у полудневном и 1 у целодневном боравку.

среда, 27. новембар 2013.

Сви објекти у оквиру Установе у функцији су прихвата деце, и адекватно су припремљени за почетак но
уторак, 15. октобар 2013.

Управа Драгољуб Удицки Доситејева43  23300 Кикинда тел:0230/22-530, 21-230 е-маил:dudicki@pred