петак, 18. март 2016.     Превентивна здравствена заштита
Информације и сарадња са родитељима
ИНФОРМАЦИЈЕ И САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА
За формирање здравих навика код деце од изузетног значаја је активно учешће и здравствено образовање родитеља који су пре свих, највише заинтересовани и одговорни за здравље, здраве навике и понашање свог детета.
Једна од могућности информисања родитеља је преко ,,Здравственог паноа” који се налази у сваком вртићу: актуелне теме, превенције одређених болести, превенција деформитета постуралног статуса деце првенствено кичменог стуба и стопала, затим хигијена деце, савети за родитеље. Затим, присуство на родитељским састанцима пред полазак детета у вртић (посебно у адаптационом периоду детета), и касније у току првог и другог полугодишта када је потребно.
Родитељима је на располагању поред родитељских састанака (групних), могућност и индивидуалних разговора, могућност обраћања е-маил адресом медицинских сестара на превентивној здравственој заштити. Све дилеме, примедбе, предлоге, питања можете упутити на који начин желите !
У циљу континуираног здравственог васпитања деце, спроводе се активности на формирању здравих навика. Здравствено васпитање спроводе : медицинска сестра и специјалиста васпитач Милкица Јарић, медицинска сестра Јасмина Шево уз стучне консултације стручног сарадника- педагога Роберта Вуњака, сарадника за физичко васпитање Петра Блажића и нутриционисте Јасмине Лабус. У оквиру радних активности за време боравка деце (одржавање хигијене тела, исхране, физичког вежбања ) примменом одговарајућих облика, метода и средстава здравственог рада, адекватних за одговарајући узраст. Кроз програм ,,Здрав вртић”.
 
 
TЕМЕ ЗДРАВОГ ВРТИЋА
-Појам здравља н
-Лична и општа хигијена сд
-Хигијена и нега уста и зуба сд
-Раст и развој м
-Грађа човековог тела (мала дечиа анатомија) м
-Исхрана н
-Физичко вежбање сд
-Штетне материје за здравље м
-Преносиве болести н
-Понашање,дружење сд
-Љубав сд
-Односи међу половима (како смо се родили)  м
-Понашање у саобраћају н
-Повређивање н
-Здрава животна средина  м
Сд-свакодневно
Н-недељно
М-месечно
Реализацију континуираног здравствено-васпитног рада програма ,,Здрав вртић”вршимо статистичку евиденцију коју контролише ,, Јавно здравље “- Кикинда, на шестомесечном нивоу.
ВОЂЕЊЕ МЕДИЦИНСКЕ ДОКУМАНТАЦИЈЕ
 
Перидични извештаји : директору установе, заводу за јавно здравље-Кикинда;
Здравствени картон детета у целодневном боравку;
Потребна  здравствена документација при пријему детета у колектив: здравствени лист детета и потврда о психофизичком здрављу детета;
Евиденција потврда-оправдања о здравственим стању детета од надлежног лекара при пријему и после дужег одсуствовање од 7 дана ,због болести из колектива ;
Евиденција деце за здравственим проблемима;
Евиденција деце са посебним потребама
Евиденција о мерењу телесне висине и тежине деце ;
Евиденција прегледа на вашљивост деце (педикулозу);
Евиденција одсутноси деце и просечне присутности по групама-месечна;
Евиденција чек листа хигијене: соба, трепезарија, дистрибутивних кухиња, санитарних чворова.
Евиденцуја заразних болести ;
Евиденциа  повреда деце које се примете при доласку у вртић, које су се догодиле код куће и повреде које су се десиле у вртићу;
Евиденција обилазака сестре на превентивној здравственој заштити у сваком вртићу;
 
ПРАВИЛА БОРАВКА
Када се посумља да дете има повишену телесну температуру ,детету се измери температура,и будно прати његово стање до доласка родитеља ! Обавештава се родитељ и позива да  дође по дете.
Уколико се примети, или утврди да је дете болесно:дете мора бити издвојено од остале деце( одласком кући) јер нисмо у могућности да болесно дете издвојимо у собу за изолацију болесног детета.
Ако је дете током ноћи имало температуру, треба га оставити код куће или га одвести на преглед лекару.
Дете на терапији антибиотицима, остаје код куће онолико дана колико одреди лекар да је потребно за опоравак,након поштеде или лечења родитељ доноси лекарско оправдање и предаје га васпитачу.
Дете са инфекцијом слузокоже уста и очију лечи се код куће(коњуктивитис).
У случају ретких учесталих столица, дете до опоравка остаје код куће.
Уколико се догоде 2-3 учестала пролива у вртићу, обавештава се родитељ да дође по дете.
Ако дете добије вашке, обавештава се родитељ, дете остаје код куће до потпуног очишћења косе,уз препоруку коју издаје медицинска сестра на превентивној здравственој заштити,која се односи на сузбијање вашљивости (савет).
У случају алергије детета или потребе за дијететским мерама у исхрани, родитељи упознају васпитача са појединостима;
Ако се алергија појави у току боравка детета у вртићу обавештава се родитељ да дође по дете.
Када дете изостане из вртића, родитељ обавештава васпитача о разлозима одсуствовања детета,ради увида о здравствено стање детета и планирања образовно васпитног и здравствено-васпитног рада  са децом у групи , на нивоу вртића или установе.Ако је дете ради болести или другог разлога одсустовало из вртића дуже од 7 дана потребно је да родитељ донесе оправдање.Уколико је дете,ишло код лекара.
Ризик од повређивања деце у колективном боравку је сталан. И привидно лака повређивања могу довести до тежих последица. Одговорност сестре на превентивној здравственој заштити и  радника предшколске установе је велика. Непосредно или преко одговорних лица , запослени морају  бити упознати о исправностима појединих уређаја , безбедности и чувању запаљивих и хемијских средстава, као и о обезбеђењу прозора, тераса, степеница, излаза и друго.
Одговорност медицинске сестре на превентивној здравственој заштити и другог стручног особља предшколских установа за развој детета је велика. Јер дете проводи највећи део дана у установи, а све фазе неге, храњења, игре и рада са дететом уједно су и најповољније ситуације за сагледавање дечјег развоја уопште. А посебно за рано уочавање одступања у развоју.Тиме се обезбеђује правовремени рад на корекцији и рехабилитацији поремећаја у развоју  (није редак сличај да се срчане мане, блага наглувост и сличне дискретне промене, по први пут, открију у предшколској установи).

Документи:

петак, 18. март 2016.

ИНФОРМАЦИЈЕ И САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМАЗа формирање здравих навика код деце од изузетног значаја је а
петак, 18. март 2016.

Основе програма превентивне здравствене заштите деце у предшколским установама обухватају : Преве
петак, 18. март 2016.

Овим правилником утврђују се основе програма превентивне здравствене заштите у предшколским устано
петак, 18. март 2016.

КАЛЕНДАР ЈАВНОГ ЗДРАВЉАКАЛЕНДАР ТРЕБА ДА ПОДСЕТИ ДА ОСИМ ЗДРАВЉА ПОСТОЈИ И БОЛЕСТ И ДА ЗА РАЗЛИКУ