петак, 18. март 2016.     Превентивна здравствена заштита
Основе програма превентивне здравствене заштите деце у предшколским установама
Основе програма превентивне здравствене заштите деце у предшколским установама обухватају :
Превентивна здравствена заштита у предшколској установи „Драгољуб Удицки“ реализује се у складу са упутством за спровођење превентивне здравствене заштите у предшколским установама и правилником о превентивној здравственој заштити Републике Србије.
  Дневна контрола здравственог стања детета подразумева: контролу здравственог стања у току дана и на пријему ако постоји пореба. Подразумева:
-Кратак разговор са родитељем,ради узимања анамнестичких података о његовим запажањима у погледу здравственог стања детета.
-Увид у општи изглед ,односно стање детета ,на основу посматрања.
-Преглед косе,коже и видљивих слузокожа(очи,нос,усна дупља и грло ,без шпатуле).
-Уколико се примети да дете није за боравак у групи деце , дете се неће примити и саветоваће се родитељу да га одведе изабраном лекару.
  Реализацијом мера и активностима превентивне здравствене заштите обезбеђују се потребни услови за правилан психички и физички развој детета, очување и унапређење здравља.
   За спровођење мера превентивне здравствене заштите деце у објектима предшколске установе, одговорни су сви запослени.
     Носиоци планирања, спровођења и контроле превентивне здравствене заштите деце у предшколској установи су медицинске сестре на превентивној здравственој заштити и главни васпитачи објеката који за свој рад одговарају директору и заменику директора.    
    Систематски преглед спроводе педијатри дечиег диспанзера и медицинске сестре, у присуству медицинске сестре на превентивној здравственој заштити и васпитача из групе.Систематски преглед се нотира у дечији здравствени картон и здравствену листу детета у вртићу.На систематским прегледима се уочавају ране неправилности у развоју.Превентивна медицинска сестра консултује се са васпитачем у групи.Васпитач саопштава родитељу здравствено стање детета и запажање педијатра. Ако постоје разлози због којих би требало да се јаве изабраном педијатру, родитељ треба дете да одведе на преглед у дечји диспанзер.
    Правилна исхрана и витаминска профилакса уз поштовање норматива и физиолошког развоја јеловник за децу израђује нутрициониста Јасмина Лабус.

петак, 18. март 2016.

ИНФОРМАЦИЈЕ И САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМАЗа формирање здравих навика код деце од изузетног значаја је а
петак, 18. март 2016.

Основе програма превентивне здравствене заштите деце у предшколским установама обухватају : Преве
петак, 18. март 2016.

Овим правилником утврђују се основе програма превентивне здравствене заштите у предшколским устано
петак, 18. март 2016.

КАЛЕНДАР ЈАВНОГ ЗДРАВЉАКАЛЕНДАР ТРЕБА ДА ПОДСЕТИ ДА ОСИМ ЗДРАВЉА ПОСТОЈИ И БОЛЕСТ И ДА ЗА РАЗЛИКУ