понедељак, 2. новембар 2015.     Контакт
Вртићи
Управа Драгољуб Удицки
Доситејева 43 
23300 Кикинда
тел:0230/422-530, 421-230
е-маил:dudicki@predskolskakikinda.edu.rs


Вртић Мики
Београдска 11
23300 Кикинда
тел:0230/422-554
е-маил:miki@predskolskakikinda.edu.rs
Шеф објекта:Зоран Француски И Бранка Врцељ 064/6484718

Вртић Плави чуперак
Бранка Радичевића бб
23300 Кикинда
тел:0230/426-849
е-маил:plavicuperak@predskolskakikinda.edu.rs
Шефовиобјекта:Ромина Јовановић И Анета Здравковић 064/6484714

Вртић Колибри
Космајска бб
23300 Кикинда
тел:0230/323-533
е-маил:kolibri@predskolskakikinda.edu.rs
Шеф објекта:Радмила Хоманов

Вртић Наша радост
Стерије Поповића 1
23300 Кикинда
тел:0230/422-531
е-маил:nasaradost@predskolskakikinda.edu.rs
Шеф објекта:Мирослава Вучић 064/6484727

Вртић Бамби
Генерала Драпшина 44
23300 Кикинда
тел:0230/422-362
е-маил:bambi@predskolskakikinda.edu.rs
Шеф објекта: ЗораРадујко 064/6484724

Вртић Полетарац
Ђуре Јакшића 133
23300 Кикинда
тел:0230/421-583
е-маил:poletarac@predskolskakikinda.edu.rs
Шеф објекта:Оливера Демић 064/6484725

Вртић Мендо
Милоша Остојина 61
23300 Кикинда
тел:0230/422-684
е-маил:mendo@predskolskakikinda.edu.rs
Шеф објекта: ТањаДимић Стојановић 064/6484726

Вртић Пчелица
Димитрија Туцовића 55
23300 Кикинда
тел:0230/321-737
е-маил:pcelica@predskolskakikinda.edu.rs
Шеф објекта:ЉиљанаМијатовић 064/6484728

Вртић Лептирић
Војводе Путника 159
23300 Кикинда
тел:0230/422-993
е-маил:leptiric@predskolskakikinda.edu.rs
Шеф објекта:Бранислава Гецић 064/6485114

Вртић Јеленко
Главна 51
23311 Наково
тел:0230/454-503
е-маил:jelenko@predskolskakikinda.edu.rs
Шеф објекта: Максић Жељка

Вртић Ластавица
Омладинска бб
23312 Банатско Велико Село
тел:0230/451-821
е-маил:lastavica@predskolskakikinda.edu.rs
Шеф објекта: ЉиљанаКовачевић 064/6485117

Вртић Шиља
Трг Слободе бб
23313 НовиКозарци
тел:0230/356-419
е-маил:silja@predskolskakikinda.edu.rs
Шеф објекта: Ђорђе Зељковић 064/6485118

Вртић Буба Мара
Братства јединства 122
23314 РускоСело
тел:0230/458-034
е-маил:bubamara@predskolskakikinda.edu.rs
Шеф објекта:Јелена Молнар

Вртић Маслачак
Војвођанска 54
23316 Башаид
тел:0230/469-011
е-маил:maslacak@predskolskakikinda.edu.rs
Шеф објекта:Гордана Грујић 064/6485120

Вртић Златна рибица
Миливоја Оморца 40
23323 Иђош
тел:0230/65-795
е-маил:zlatnaribica@predskolskakikinda.edu.rs
Шеф објекта: ВеснаКузманов 

Вртић Медењак
Ђуре Ђаковића3
23324 Сајан
тел:0230/66-019
е-маил:medenjak@predskolskakikinda.edu.rs
Шеф објекта:Моника Бока

Вртић Јежева кућица
Вука Караџића 18
23315 БанатскаТопола
тел:0230/67-310
е-маил:jezevakucica@predskolskakikinda.edu.rs
Шеф објекта:Жолфија Апро

Вртић Невен
Светосавска 117
23305 Мокрин
тел:0230/61-166
е-маил:neven@predskolskakikinda.edu.rs
Шеф објекта: Зорица Деспотов


Кухиња Ловац
моб: 064/648-47-16

понедељак, 2. новембар 2015.

Управа Драгољуб УдицкиДоситејева 43 23300 Кикиндател:0230/422-530, 421-230е-маил:dudicki@preds