уторак, 15. октобар 2013.     Вртићи
Контакт

Управа Драгољуб Удицки
Доситејева43 
23300 Кикинда
тел:0230/22-530, 21-230
е-маил:dudicki@predskolskakikinda.edu.rs


Вртић Мики
Београдска11
23300 Кикинда
тел:0230/422-554
е-маил:miki@predskolskakikinda.edu.rs
Шеф објекта:Зоран Француски И Бранка Врцељ 064/6484718

Вртић Плави чуперак
БранкаРадичевића бб
23300 Кикинда
тел:0230/26-849
е-маил:plavicuperak@predskolskakikinda.edu.rs
Шефовиобјекта:Милан Вашалић И Анета Здравковић 064/6484714

Вртић Колибри
Космајскабб
23300 Кикинда
тел:0230/23-533
е-маил:kolibri@predskolskakikinda.edu.rs
Шеф објекта:Миланка Тутић 064/6484717

Вртић Наша радост
СтеријеПоповића 1
23300 Кикинда
тел:0230/22-531
е-маил:nasaradost@predskolskakikinda.edu.rs
Шеф објекта:Мирослава Вучић 064/6484727

Вртић Бамби
ГенералаДрапшина 44
23300 Кикинда
тел:0230/22-362
е-маил:bambi@predskolskakikinda.edu.rs
Шеф објекта: ЗораРадујко 064/6484724

Вртић Полетарац
Ђуре Јакшића133
23300 Кикинда
тел:0230/421-583
е-маил:poletarac@predskolskakikinda.edu.rs
Шеф објекта:Оливера Демић 064/6484725

Вртић Мендо
МилошаОстојина 61
23300 Кикинда
тел:0230/422-684
е-маил:mendo@predskolskakikinda.edu.rs
Шеф објекта: ТањаДимић Стојановић 064/6484726

Вртић Пчелица
ДимитријаТуцовића 55
23300 Кикинда
тел:0230/21-737
е-маил:pcelica@predskolskakikinda.edu.rs
Шеф објекта:ЉиљанаМијатовић 064/6484728

Вртић Лептирић
ВојводеПутника 159
23300 Кикинда
тел:0230/422-993
е-маил:leptiric@predskolskakikinda.edu.rs
Шеф објекта:Бранислава Гецић 064/6485114

Вртић Јеленко
Главна51
23311 Наково
тел:0230/454-503
е-маил:jelenko@predskolskakikinda.edu.rs
Шеф објекта: СнежаОбрадовић 064/6485119

Вртић Ластавица
Омладинскабб
23312 БанатскоВелико Село
тел:0230/451-821
е-маил:lastavica@predskolskakikinda.edu.rs
Шеф објекта: ЉиљанаКовачевић 064/6485117

Вртић Шиља
Трг Слободебб
23313 НовиКозарци
тел:0230/356-419
е-маил:silja@predskolskakikinda.edu.rs
Шеф објекта: ЂорђеЗељковић 064/6485118

Вртић Буба Мара
Братствајединства 122
23314 РускоСело
тел:0230/458-034
е-маил:bubamara@predskolskakikinda.edu.rs
Шеф објекта:Јелена Молнар

Вртић Маслачак
Војвођанска54
23316 Башаид
тел:0230/69-011
е-маил:maslacak@predskolskakikinda.edu.rs
Шеф објекта:Гордана Грујић 064/6485120

Вртић Златна рибица
МиливојаОморца 40
23323 Иђош
тел:0230/65-795
е-маил:zlatnaribica@predskolskakikinda.edu.rs
Шеф објекта: ВеснаКузманов 

Вртић Медењак
Ђуре Ђаковића3
23324 Сајан
тел:0230/66-019
е-маил:medenjak@predskolskakikinda.edu.rs
Шеф објекта:Моника Бока

Вртић Јежева кућица
Вука Караџића18
23315 БанатскаТопола
тел:0230/67-310
е-маил:jezevakucica@predskolskakikinda.edu.rs
Шеф објекта:Жолфија Апро

Вртић Невен
Светосавска117
23305 Мокрин
тел:0230/61-166
е-маил:neven@predskolskakikinda.edu.rs
Шеф објекта: СнежанаНоваков 064/6484715


среда, 27. новембар 2013.

Сви објекти у оквиру Установе у функцији су прихвата деце, и адекватно су припремљени за почетак но
уторак, 15. октобар 2013.

Управа Драгољуб Удицки Доситејева43  23300 Кикинда тел:0230/22-530, 21-230 е-маил:dudicki@pred